رستوران مهتا
(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانمهتا هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 23:00
انواع پیتزا
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پیتزا مخصوص مهتا نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه،گوجه،ذرت، قارچ، سس مخصوص
14,725 تومان
پیتزا مخصوص مهتا خانواده
ژامبون گوشت، ،گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه،گوجه،ذرت، قارچ، سس مخصوص
27,550 تومان
پیتزا مخلوط نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه،گوجه، قارچ، سس مخصوص
13,300 تومان
پیتزا مخلوط خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه،گوجه، قارچ، سس مخصوص
25,650 تومان
پیتزا گوشت تکه و قارچ نرمال(سیسیلی)
گوشت تیکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس) قارچ،زیتون، سس مخصوص
19,000 تومان
پیتزا گوشت و قارچ خانواده
گوشت تیکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس) قارچ،زیتون، سس مخصوص
37,050 تومان
پیتزاژامبون استیک با فلفل چیلی نرمال
ژامبون استیک گوشت بره ، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل چیلی ، سس مخصوص
17,100 تومان
پیتزا ژامبون استیک با فلفل چیلی خانواده
ژامبون استیک گوشت بره ، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل چیلی ، سس مخصوص
32,775 تومان
پیتزا پپرونی نرمال
ژامبون مخصوص تند ، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل چیلی ، سس مخصوص
15,200 تومان
پیتزا پپرونی خانواده
ژامبون مخصوص تند ، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل چیلی ، سس مخصوص
28,500 تومان
پیتزا مرغ تنوری نرمال
فیله مرغ تنوری،پنیر(موزارلا و پروسس)، قارچ،ذرت،سس مخصوص
17,100 تومان
پیتزا مرغ تنوری خانواده
فیله مرغ تنوری،پنیر(موزارلا و پروسس)، قارچ،ذرت،سس مخصوص
32,300 تومان
پیتزا سبزیجات نرمال
ذرت زیتون پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه ای، گوجه ،سس مخصوص
13,300 تومان
پیتزا سبزیجات خانواده
ذرت، زیتون، پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه ای، گوجه ،سس مخصوص
24,700 تومان
پیتزا زبان و قارچ نرمال
زبان گوساله، قارچ، پنیر(موزارلا و پروسس)،گوجه، سس مخصوص
20,900 تومان
پیتزا زبان و قارچ خانواده
زبان گوساله، قارچ، پنیر(موزارلا و پروسس)،گوجه، سس مخصوص
38,000 تومان
پیتزا مرغ و زبان نرمال
زبان گوساله، فیله مرغ،پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص
20,900 تومان
پیتزا مرغ و زبان خانواده
زبان گوساله، فیله مرغ،پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه ای، قارچ، سس مخصوص
380,000 تومان
پیتزا مکزیکی نرمال
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)،سس فلفل، سس مخصوص
16,150 تومان
پیتزا مکزیکی خانواده
ژامبون گوشت، ژامبون مرغ،گوشت تکه ای، پنیر(موزارلا و پروسس)،سس فلفل، سس مخصوص
30,400 تومان
پیتزا چهار فصل نرمال
شامل 4 نوع پیتزا : پیتزا مخصوص، پپرونی، مرغ و قارچ، گوشت و قارچ
16,150 تومان
پیتزا چهار فصل خانواده
شامل 4 نوع پیتزا : پیتزا مخصوص، پپرونی، مرغ و قارچ، گوشت و قارچ
29,450 تومان
پیتزا استیک و زبان نرمال
زبان گوساله، گوشت تکه ای ،پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، سس مخصوص
21,850 تومان
پیتزا استیک و زبان خانواده
زبان گوساله، گوشت تکه ای ،پنیر(موزارلا و پروسس)،فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، سس مخصوص
38,000 تومان
پیتزایونانی
16,150 تومان

بروستد و سوخاری
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
مرغ سوخاری اسپایسی 2تکه
12,350 تومان
مرغ سوخاری اسپایسی 3تکه
18,050 تومان
مرغ سوخاری اسپایسی 5تکه
28,500 تومان
مرغ سوخاری نرمال 2تکه
12,350 تومان
مرغ سوخاری نرمال 3تکه
18,050 تومان
مرغ سوخاری نرمال5تکه
28,500 تومان
فیله سوخاری
4 عدد فیله مرغ +سیب زمینی (نان و سس وسالادکلم)
16,150 تومان
ماهی سوخاری
فیله ماهی + سیب زمینی (دور چین تزئینی)
15,675 تومان
بال سوخاری اسپایسی
4 تیکه بال + سیب زمینی (سس کچاب وسالادکلم)
15,200 تومان
میگو سوخاری
10 تکه میگو دم دار + سیب زمینی (سس وسالاد کلم)
18,050 تومان

انواع ساندویچ
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ ویژه رستوران مهتا
گوشت بیکن + ژامبون گوشت + فیله مرغ+ قارچ +پنیر
14,250 تومان
رست بیف
گوشت گوساله + قارچ + پنیر
13,300 تومان
هات داگ مخصوص
هات داگ+ ژامبون گوشت + قارچ+پنیر
10,450 تومان
مکس برگر
برگرذغالی+ پنیر +قارچ+ فیله مرغ
12,350 تومان
برگر ویژه مهتا
برگر دو عدد+ ژامبون + پنیر+ قارچ
14,250 تومان
برگر ذغالی
برگر ذغالی
8,550 تومان
دوبل برگر
14,250 تومان
دوبل چیزبرگر
15,200 تومان
چیز برگر
همبرگر + پنیر
9,500 تومان
چیز برگر با قارچ
همبرگر + پنیر + قارچ
10,450 تومان
رویال برگر
همبرگر + پنیر + قارچ + ژامبون مرغ
12,350 تومان
ژامبون گوشت سرد
6,650 تومان
ژامبون مرغ سرد
6,650 تومان
ساندویچ زبان
18,050 تومان
ژامبون تنوری
9,500 تومان
سوپریم
سینه مرغ سوخاری شده پنیرگودا ژامبون گوشت سس فرانسوی
11,400 تومان
کریسپی
سینه مرغ سوخاری شده پنیرگودا سس فرانسوی
10,450 تومان

غذای فرنگی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
بیف استراگانف
راسته گوساله (خلال شده) +قارچ + خامه +پنیر +دورچین تزئینی
18,050 تومان
بیف مکزیکی
راسته گوساله (خلال شده) +قارچ + پپرونی +خامه +پنیر +دورچین تزئینی
17,575 تومان
چیکن استراگانف
سینه مرغ +قارچ + خامه +پنیر +دورچین تزئینی
17,100 تومان
لازانیا
گوشت بیکن+ قارچ+ فلفل دلمه ای +رب گوجه فرنگی + پنیر لازانیا + دورچین تزئینی
18,050 تومان
استیک تاکو ویژه
گوشت فیله (خلال شده )+ قارچ+ مغز گردو+ پنیر +خامه + دورچین تزئینی
18,050 تومان
خوراک مکزیکی
گوشت چرخ کرده+ ژامبون فیله گوشت و مرغ +قارچ + فلفل دلمه ای + سس تند + دور چین تزئینی
14,250 تومان
رولو گوشت
گوشت چرخ کرده+ قارچ + فلفل دلمه ای + پنیر+ دور چین تزئینی
16,625 تومان
رولو مرغ
فیله مرغ+ قارچ + فلفل دلمه ای +گوجه فرنگی + پنیر+ دور چین تزئینی
15,200 تومان
شنیسل مرغ
سینه مرغ سوخاری شده + پنیر + دور چین تزئینی
16,150 تومان

پیش غذا و نوشیدنی ها
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نان و سیر
6,650 تومان
سیب زمینی سرخ کرده
4,275 تومان
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی سرخ کرده +پنیر + قارچ + ژامبون +فلفل دلمه ای + گوجه فرنگی
8,550 تومان
سالاد فصل
2,850 تومان
سالادکلم
2,375 تومان
سوپ
2,375 تومان
ناموجود
قارچ سوخاری
4,750 تومان
زیتون پرورده
3,325 تومان
هوفنبرگ موهیتو
2,850 تومان
نوشابه
1,425 تومان
آب معدنی
570 تومان
سس کچاپ تکنفره
190 تومان
سس مایونزتکنفره
190 تومان
دوغ
1,425 تومان
نوشابه خانواده
2,850 تومان
هوفنبرگ بلوبری
2,850 تومان