رستوران کباب ترکی دونردیاکو
(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 10000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومان

ساندویچ
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
دنر گوشت
11,400 تومان
دنر مخلوط
11,400 تومان
دنر مرغ
10,450 تومان
دنر مخصوص
12,350 تومان
دنر شاورما
13,300 تومان

پرس یک نفره
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس یک نفره گوشت
14,250 تومان
پرس یک نفره مخلوط
14,250 تومان
پرس یک نفره مرغ
12,350 تومان
پرس یک نفره مخصوص
16,150 تومان
پرس یک نفره شاورما
16,150 تومان

پرس دو نفره
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس دو نفره گوشت
20,900 تومان
پرس دو نفره مخلوط
19,000 تومان
پرس دو نفره مرغ
17,100 تومان
پرس دو نفره مخصوص
22,800 تومان
پرس دو نفره شاورما
22,800 تومان

نوشیدنی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,473 تومان
نوشابه خانواده
2,423 تومان
آب معدنی کوچک
475 تومان