رستوران کباب ترکی دونردیاکو
(10 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)
تخفیف ده درصدی به مدت محدود

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 11000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانکباب ترکی دونردیاکو هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
12:00 تا 23:00
ساندویچ
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
ساندویچ دنر گوشت
10,800 تومان
ساندویچ دنر مخلوط
10,800 تومان
ساندویچ دنر مرغ
9,900 تومان
ساندویچ دنر مخصوص
11,700 تومان
ساندویچ دنر شاورما
12,600 تومان
ساندویچ مینی
7,650 تومان

پرس یک نفره
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس یک نفره گوشت
13,500 تومان
پرس یک نفره مخلوط
13,500 تومان
پرس یک نفره مرغ
11,700 تومان
پرس یک نفره مخصوص
15,300 تومان
پرس یک نفره شاورما
15,300 تومان

پرس دو نفره
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
پرس دو نفره گوشت
19,800 تومان
پرس دو نفره مخلوط
18,000 تومان
پرس دو نفره مرغ
16,200 تومان
پرس دو نفره مخصوص
21,600 تومان
پرس دو نفره شاورما
21,600 تومان

نوشیدنی
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,395 تومان
نوشابه خانواده
2,295 تومان
آب معدنی کوچک
450 تومان
دوغ لیوانی
927 تومان
نوشابه بطری
990 تومان