رستوران کباب بناب
(5 درصد تخفیف در خرید اینترنتی)

سبد غذا

جمع سفارش : 0 تومان
مالیات این رستوران : 0 تومان
جمع کل : تومان

حداقل خرید : 5000 تومان

زمان تقریبی تحویل سفارش: 0 دقیقه
هزینه ارسال برای این رستوران: 0 تومانکباب بناب هم اکنون بسته است


ساعات فعالیت امروز:
19:00 تا 23:00
12:00 تا 16:00
کباب ها
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
کباب بناب اصل
1پرس (به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز)
12,350 تومان
کباب کوبیده
1 سیخ به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
4,275 تومان
جوجه کباب ممتاز
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
11,400 تومان
بال کباب
به همراه نان تازه، نارنج، پیاز
9,500 تومان
کباب برگ ممتاز گوساله
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
23,750 تومان
کباب برگ ممتاز گوسفندی
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
25,650 تومان
کباب شف
به همراه گوجه، نان تازه، نارنج، پیاز
15,200 تومان
برنج ایرانی
4,750 تومان
دیزی سنگی
گوسفندی.مبلغ 4000 تومان بابت ودیعه ظرف غذا می باشد که پس از تحویل ظرف از سوی مشتری وجه به مشتری عودت داده می شود
15,200 تومان

پیش غذا
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
سوپ دو نفره
3,800 تومان
سوپ چهار نفره
6,650 تومان
ماست وموسیر
150 گرمی
1,520 تومان
ماست و خیار
2,375 تومان
سالاد فصل
مخصوص
2,375 تومان
زیتون پرورده اعلاء
2,850 تومان

نوشیدنی ها
تصویر (نمایشی)
نام غذا
قیمت (با اعمال تخفیف)
اضافه
نوشابه قوطی
1,425 تومان
نوشابه خانواده
2,375 تومان
دلستر قوطی
1,425 تومان
دوغ قوطی
1,425 تومان
دوغ خانواده محلی
5,700 تومان
دوغ خانواده شرکتی
3,325 تومان
آب معدنی کوچک
475 تومان
آب معدنی بزرگ
950 تومان